Autorizovaná laboratoř hluku

Osvědčení o autorizaci k měření hluku dle zákona č. 258/2000 sb. v platném znění od Státního zdravotního ústavu.

 • Měření ve čtyřech setech

  • G1 - měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru
  • G2 - měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
  • G5 - měření hluku z leteckého provozu
  • G7 - měření hluku v pracovním prostředí

 • Prováděné činnosti

  • měření hluku za účelem kontoly dodržení hygienických limitů
  • monitoring i jednorázová měření hlukové zátěže pro všechny stupně projektové dokumentace
  • měření pro validaci hlukových studií
  • účelová měření dle specifických požadavků zadavatele
  • inženýring a konzultace v oblasti probematiky hluku
  • asistence a zajištění řešení hlukové problematiky s dotčenými orgány
  • konzultace pro provozovatele hudebních a zábavných podniků