D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: 04/2015-12/2017
Místo: Jihočeský kraj

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec navazuje na dokončený úsek dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Stavbou dochází k rozšíření stáv. sil. I/3 (tvoří levou polovinu dálnice) na dálniční profil.

D3_dokončená vozovka

Popis stavby

Hl. trasa dálnice v dl. 5,13 km procházející mimo zastavěné území. Navržená kategorie hl. trasy je D27,5/120 (čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace). Součástí stavby je 1 MÚK (úprava), 8 mostních objektů, úpravy sil. II. a III. tříd, přeložky nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Hl. trasa je odvodněna pomocí dešťové kanalizace odvedené přes bezpečnostní nádrže a RN do vodotečí. Trasa je z části vedena v násypu a z části v zářezu. Max. výška násypu je 6 m, max. hloubka zářezu je 9 m. Celková bilance zemních prací je přebytek zeminy cca 91 000 m3.

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby (04/2015-12/2017)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (04/2015-12/2017)