D3 0304 Václavice - Voračice - předběžný geotechnický průzkum

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: po roce 2017
Místo: Středočeský kraj

Úsek dálnice D3 s označením 0304 začíná v místě křížení stávající komunikace III. třídy Václavice – Chrášťany a končí v sedle mezi vrchy Červená hora a Nový vrch, kde začíná úsek D3 0305.

vrtná souprava jaro

Popis stavby

Úsek dálnice D3 ve Středočeském kraji je projektován v kategorii D26,5/120, a je 16,2 km dlouhý. Obsahuje celkem 24 mostních objektů, 3 mimoúrovňové křižovatky (z toho jedna je zatím řešena ve 2 variantách) a jednu dálniční odpočívku.Trasa dálnice mimo mostní objekty je vedena v zářezech a násypech, jen zcela výjimečně v úrovni terénu, geologicky relativně složitým prostředím středočeského plutonovického komplexu a jeho zvětralinového pláště.


Prováděné činnosti

  • Inženýrskogeologický průzkum včetně zpracování účelové inženýrsko-geologické mapy
  • Hydrogeologický a geofyzikální průzkum
  • Geotechnické laboratorní a terénní zkoušky
  • Stanovení stupně korozního ohrožení železobetonových konstrukcí z hlediska bludných proudů

Další obrázky