Dálnice D8, přestavba MÚK Zdiby a rozšíření Prosecké radiály, etapa 1 – spojovací větev

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Datum realizace: Doba provádění IČ: 12/2011 – 02/2013
Místo: Zdiby, Středočeský kraj

Pro usnadnění odbočení a eliminace kongescí ve velmi zatíženém směru I/9 – D8 směr Praha, byla vybudována dočasná spojovací větev okružní křižovatky.

Zdiby - koordinační situace stavby

Popis stavby

Dočasná spojovací větev okružní křižovatky, ve které se kříží silnice I/9, II/608 a nájezdová a sjízdná rampa z dálnice D8. Okružní křižovatka i dočasná spojovací větev jsou součástí MÚK Zdiby. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s.

 

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené současně vydaným pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Společné projednání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. V době vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení se jednalo o jednu z mála dopravních staveb, kterou se podařilo pravomocně umístit a současně povolit.

Další obrázky