Do práce na kole 2018

PUDISáci se zúčastnili soutěže "Do práce na kole", kterou pořádá sdružení Auto*mat.

Společné foto

V květnu jsme se stejně jako v předchozích letech účastnili soutěže "Do práce na kole" s heslem Zachraň město. Cílem tohoto projektu je motivovat lidi, aby cestou do práce používali jakoukoli bezmomtorovou dopravu (kolo, běh, chůze a další). Nejen že tímto projektem napomáháme k čistšímu ovzduší, ale také zlepšujeme svojí kondici a obecně je známo, že sportováním se nezlepší jen kondice, ale i naše nálada, která pak napomáhá lepším vztahům v práci.

Naším letošním nejlepším účastníkem se stal Jakub Urban, který najezdil v průběhnu května téměř tisíc kilometrů. Díky všem účastníkům.

Další obrázky