Městské inženýrství

Dopravní řešení ve městech

  • dopravní řešení územních plánů měst a obcí
  • místní komunikace v obcích včetně křižovatek
  • zklidnění dopravy, parkování, pěší zóny, městský parter a mobiliář
  • posudky a konzultace, kapacitní výpočty