Geomonitoring

Geomonitoring

 • návrh, vedení a vyhodnocení komplexních geotechnických monitoringů náročných konstrukcí (tunelů, stavebních jam apod.)
 • informační systém BARBORA pro ukládání a prezentaci dat geotechnického monitoringu se zobrazením v GIS
 • supervize geotechnických monitoringů
 • geologické a geotechnické sledování při výstavbě
 • hydrogeologický monitoring
 • konvergenční měření
 • měření deformací na trhlinách objektů pomocí mechanických deformetrů
 • extenzometrický měření ve vrtech
 • geoelektrické korozní měření (bludné proudy apod.)
 • presiometrická ověřování účinnosti sanační injektáže
 • zajišťujeme seismická měření, inklinometrická měření ve vrtech, měření deformací na trhlinách objektů pomocí automatických deformetrů, geodetická měření deformací terénu, konstrukcí i zástavby