Geomonitoring

Geomonitoring

 • Geomonitoring

  • návrh, vedení a vyhodnocení komplexních geotechnických monitoringů náročných konstrukcí (tunelů, stavebních jam apod.)
  • informační systém BARBORA pro ukládání a prezentaci dat geotechnického monitoringu se zobrazením v GIS
  • supervize geotechnických monitoringů
  • geologické a geotechnické sledování při výstavbě
  • hydrogeologický monitoring
  • konvergenční měření
  • měření deformací na trhlinách objektů pomocí mechanických deformetrů
  • extenzometrický měření ve vrtech
  • geoelektrické korozní měření (bludné proudy apod.)
  • presiometrická ověřování účinnosti sanační injektáže
  • zajišťujeme seismická měření, inklinometrická měření ve vrtech, měření deformací na trhlinách objektů pomocí automatických deformetrů, geodetická měření deformací terénu, konstrukcí i zástavby