III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská

Investor:Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Obec Průhonice
Datum realizace: 02/2016 – 05/2017
Místo: Průhonice, katastrální území Hole u Průhonic, ulice Újezdská

Rekonstrukce komunikace v ulici Újezdská, v obci Průhonice

Popis stavby

Jde o rekonstrukci samotné komunikace včetně rozšíření mostu na výtoku z Prvního rybníku, přestavbu a doplnění přilehlých chodníků včetně potřebných opěrných a zárubních zdí, rekonstrukce V.O. a vyvolané přeložky IS.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a vodoprávním stavebním povolením. Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.