III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev. č. 00710-1

Investor:Krajský úřad Středočeského kraje
Datum realizace: Doba provádění IČ: 05/2013 – 12/2015
Místo: Okoř, Středočeský kraj

Rekonstrukce mostu č. 00710-1 v obci Okoř. Dotčené parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako památkově chráněné území s ohledem na blízkou polohu hradu Okoř. Potok je součástí soustavy Natura 2000: CZ0213016 - Zákolanský potok. Stavba leží na území přírodního parku okolí Okoře a Budče

Okoř - rekonstrukce mostu

Popis stavby

Rekonstrukce mostu v obci Okoř, který převádí silnici III/00710 přes Zákolanský potok. Součástí stavby je úprava koryta potoka cca 15 m na návodní i povodní straně. Součástí rekonstrukce jsou i vyvolané přeložky dotčených inženýrských sítí. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s..

 

 

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. Zprostředkování smluv na přeložky inženýrských sítí.

Další obrázky