III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev.č. 00710-1_PD

Investor:Středočeský kraj
Datum realizace: v přípravě
Místo: Středočeský kraj, obec Okoř

Nový železobetonový most na směrově nerozdělené místní komunikaci III/00710 přes Zákolanský potok.

Okoř - rekonstrukce mostu

Popis stavby:

Železobetonový monolitický jednopolový rám s parabolickými náběhy založený na pilotách. V návrhu došlo k rozšíření vozovky oproti původnímu mostu a zřízení chodníku. Ocelové zábradlí kotvené do říms mostu a do opěrných křídel. Most opatřen revizním schodištěm z lomového kamene. Úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti dlažbou z lomového kamene, na povodní a návodní straně úprava kamenným záhozem.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (07/2014)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (07/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (10/2014)

Další obrázky