Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

 • Příprava staveb - inženýring

  • příprava investičních záměrů
  • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury
  • zabezpečení územního rozhodnutí, územního souhlasu
  • zabezpečení stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb
  • poradenská činnost v přípravě staveb - inženýringu

 • Majetkoprávní příprava

  • příprava smluvních dokumentů a souvisejících podkladů pro vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků, provozovateli technické infrastruktury a dalšími účastníky řízení
  • vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků a dalšími účastníky řízení
  • zprostředkování uzavírání smluv vedoucí k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
  • podpůrná a poradenská činnost v majetkoprávní přípravě