Konstrukce a inženýrské stavby

Inženýrské konstrukce

  • opěrné a zárubní zdi
  • protihlukové stěny
  • nádrže a zásobíky
  • železobetonové konstrukce všech typů včetně návrhu a posouzení