Městské inženýrství

Inženýrské sítě

  • koncepce řešení a koordinace technického vybavení měst a území
  • komplexní projekty technické infrastruktury
  • zásobování vodou, vodovody
  • odvodnění území včetně využití prvků hopodaření s dešťovými vodami, kanalizační systémy včetně atypických objektů (spadiště, spojené komory, oddělovací komory, atd.)
  • plynovody, regulační stanice
  • rozvody tepla, ostatní produktovody
  • silnoproud, slaboproud, kabelovody