Komunikace Evropská – Svatovítská, stavba č. 8559

Investor:Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP Městská část Praha 6 (proces EIA)
Datum realizace: v přípravě ve fázi DÚR od 2004
Místo: Praha 6

Komunikační propojení v relaci Evropská – Svatovítská nabízí objízdnou trasu pro automobilovou dopravu s cílem odlehčit Vítěznému náměstí.

Urbanistcko - architektonická studie

Popis stavby

Propojení Evropská - Svatovítská podél železniční tratě Praha – Kladno dává alternativní nabídku dopravní cesty pro dopravní vztah Evropská - Svatovítská, v současnosti vedený přes Vítězné náměstí, nebo prostřednictvím propojení Gymnazijní – Generála Píky – Svatovítská s nepříznivými účinky na přilehlou obytnou zástavbu a městský parter. Pro vlastní Vítězné náměstí, jako jeden z hlavních městských prostorů Prahy 6, to znamená výrazné dopravní odlehčení a posílení podmínek pro rehabilitaci a oživení atraktivního městského prostředí.

Po několika vývojových zvratech v koncepci je komunikace navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená s řadícími pruhy pro levé odbočení před křižovatkami. Část KES v prostoru ul. Gymnazijní je řešena jako dvoupruhová směrově rozdělená komunikace s širokým středním zeleným pásem, navazující na podobné uspořádání v ul. Thákurově (tzv. Zelený pás Dejvic). Podél celé trasy (v hlavním dopravním prostoru) jsou navrženy samostatné cyklopruhy pro dopravní cyklistiku.

Prováděné činnosti

  • Pro investora DÚR a doprovodné dokumentace ve spolupráci s VHE a spol. s.r.o.
  • Pro Městskou část Praha 6 technické studie a zajištění procesu EIA (oznámení, dokumentace)

Další obrázky