Kvalifikace a oprávnění

Společnost PUDIS má zavedeny a udržuje systémy managementu kvality, enviromentu a bezpečnosti práce dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008.

certifikát CACE

Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán
Výzkumný ústav pozemních staveb
Vymezení působnosti
Projektová činnost ve výstavbě, projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě, posuzování a monitorování životního prostředí, včetně měření hluku a akustických studií, geologické práce, včetně geotechnického monitoringu a passportizace a diagnostika staveb a výkon zeměměřičských činností, včetně geodetického monitoringu, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci..


 

Předmět činnosti a živnostenská oprávnění

Podrobnější informace o předmětu činnosti získáte v Obchodním, případně v Živnostenském rejstříku.

Členství v oborových asociacích a zájmových sdruženích

Další obrázky