Geologie a geotechnika

Laboratorní a terénní geotechnické zkoušky

  • zkoušky mechaniky zemin a hornin
  • presiometrické zkoušky ve vrtech na povrchu i v podzemí
  • těžká dynamická penetrace
  • zatěžovací zkoušky podloží a horninového prostředí