Lávka pro pěší, k.ú. Radotín

Investor:Hlavní město Praha
Datum realizace: Doba provádění IČ - územní rozhodnutí 11/2015 - 02/2017, IČ - stavební povolení 08/2017 - 06/2018
Místo: Praha – Radotín

Stávající lávka přes řeku Berounku bude nahrazena novostavbou lávky pro pěší i cykloturisty. Lávka zabezpečuje spojení MČ Praha 16 Radotín a MČ Praha – Zbraslav.

Lávka pro pěší

Popis stavby

Konstrukce lávky je navržena jako visutá se zavěšenou mostovkou na dvou nosných pilířích ve tvaru „Y“. Projektová dokumentace byla zpracována společností SUDOP PRAHA a.s.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením. Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.