Inženýrská činnost

Majetkoprávní příprava

  • příprava smluvních dokumentů a souvisejících podkladů pro vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků, provozovateli technické infrastruktury a dalšími účastníky řízení
  • vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků a dalšími účastníky řízení
  • zprostředkování uzavírání smluv vedoucí k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
  • podpůrná a poradenská činnost v majetkoprávní přípravě