Městské inženýrství

Městské inženýrství

 • Dopravní řešení ve městech

  • dopravní řešení územních plánů měst a obcí
  • místní komunikace v obcích včetně křižovatek
  • zklidnění dopravy, parkování, pěší zóny, městský parter a mobiliář
  • posudky a konzultace, kapacitní výpočty

 • Inženýrské sítě

  • koncepce řešení a koordinace technického vybavení měst a území
  • komplexní projekty technické infrastruktury
  • zásobování vodou, vodovody
  • odvodnění území včetně využití prvků hopodaření s dešťovými vodami, kanalizační systémy včetně atypických objektů (spadiště, spojené komory, oddělovací komory, atd.)
  • plynovody, regulační stanice
  • rozvody tepla, ostatní produktovody
  • silnoproud, slaboproud, kabelovody

 • Developerské projekty

  • komplexní řešení dopravní a technické infrastruktury
  • dopravní řešení hromadných garáží