Mnichovo Hradiště, kanalizace, stoka A

Investor:Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Datum realizace: 2012-2014
Místo: Mnichovo Hradiště

Předmětem výstavby byla realizace nového kanalizačního přivaděče (stoky A) pro odvedení splaškových a dešťových odpadních vod na čistírnu odpadních vod v celkové délce 1121 m.

Celkový pohled

Objednatel: Sdružení pro Mladoboleslavsko II

Popis stavby

Stavba je rozdělena na raženou a hloubenou část. Ražená část v délce 1011 m a profilu 1700/2150 mm byla zahájena u Černé silnice, pokračovala ulicemi K Vořechu, Víta Nejedlého, Harantova a byla zakončena v ulici Ivana Olbrachta. Hloubená část v délce 110 m z kameninového potrubí o průměru 1200 mm navazovala na raženou část stavby a pokračovala ulicí Jana Švermy směrem k vlakovému nádraží, kde byla zakončena. Celá tato stavba byla realizována z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího páteřního kanalizačního sběrače, který byl vybudován ve 20. a 30. letech minulého století a při extrémních srážkových událostech docházelo k vyplavování zástavby v níže položených lokalitách města.


Prováděné činnosti

  • Komplexní geomonitoring - stálý geologický a geotechnický dozor, konvergenční měření, hydrogeologický monitoring, geodetická měření sedání povrchu a povrchové zástavby, měření náklonů povrchové zástavby, měření bludných proudů ve štole a akustická měření při vlastní ražbě, pasportizaci a repasportizaci objektů nadzemní zástavby a komunikací, vedení kanceláře monitoringu a databáze geomonitoringu.

Další obrázky