Náš tým

Veškeré činnosti jsou zajišťovány zkušenými týmy projektantů vedenými autorizovanými osobami v příslušných oborech.

Autorizované osoby
Obor Jméno Č. osvědčení, vydal
Dopravní stavby Ing. Jan Petr 0000878 (ČKAIT)
Ing. Aleš Merta 0001944 (ČKAIT)
Ing. Zdeňka Bolehovská 0008615 (ČKAIT)
Ing. Miroslav Kalina 0012892 (ČKAIT)
Ing. Dušan Merta 0011797 (ČKAIT)
Ing. Michal Turek 0012489 (ČKAIT)
Ing. Michal Rebec 0013150 (ČKAIT)
Mosty a inženýrské konstrukce Ing. Zdeněk Podráský, CSc. 0004820 (ČKAIT)
Geotechnika RNDr. Josef Vorel 0000330 (ČKAIT)
Ing. Jiří Hudek, CSc. 0002180 (ČKAIT)
Ing. Boleslav Březina 0006757 (ČKAIT)
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 0009394 (ČKAIT)
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Richard Kuk 0001284 (ČKAIT)
Ing. Gabriela Matznerová 0011753 (ČKAIT)
Ing. Lucie Prošková 0013944 (ČKAIT)
Ing. Jan Vlček 0010272 (ČKAIT)
Městské inženýrství Ing. Gabriela Matznerová 0011753 (ČKAIT)
Ing. Lucie Prošková 0013944 (ČKAIT)
Statika a dynamika staveb Ing. Zdeněk Podráský, CSc. 0004820 (ČKAIT)
Zkoušení a diagnostika staveb Ing. Jiří Hudek, CSc. 0002180 (ČKAIT)
Ing. Boleslav Březina 0006757 (ČKAIT)
Technologická zařízení staveb Michael Blažek 0012123 (ČKAIT)
Laboratoř hluku Ing. Olga Šambergerová A0080101414 (SZÚ)

 

Osvědčení o profesní způsobilosti
Obor Jméno Č. osvědčení, vydal
Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta (OBÚ Kladno) RNDr. Josef Vorel 01857/07/02/001
(§ 3 f)
Ing. Jiří Hudek, CSc. 01854/07/02/001
(§ 3 f, i)
Ing. Richard Kuk 15378/2011/02/001
(§ 3 i)
Ing. Boleslav Březina 01858/07/02/001
(§ 3 f, i)
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 01859/07/02/002
(§ 3 a, c, d, e, f, g, h, a i)
Pavel Bačina 01853/07/02/001
(§ 3 i)
Mgr. Libor Síla 03790/2008/02/001
(§ 3 f, i)
Mgr. Miroslav Kolařík 03788/2008/02/001
(§ 3 f, i)
Osvědčení o odborné způsobilosti závodního (OBÚ Kladno) Ing. Boleslav Březina 01858/07/02/002
(§ 3 f, i)
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 01859/07/02/001
(§ 3 a, c, d, e, f, g, h a i)
Mgr. Libor Síla 03789/2008/02/001
(§ 3 f, i)
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku (zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP) (MŽP ČR) Ing. Richard Kuk 35055/ENV/16
Ing. Olga Šambergerová 87739/ENV/15
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvis. s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací - geotechnický průzkum RNDr. Josef Vorel 378/2016 (MD ČR)
Ing. Jiří Hudek, CSc. 377/2016 (MD ČR)
Ing. Boleslav Březina 375/2016 (MD ČR)
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 418/2018 (MD ČR)
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvis. s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních kom. - korozní průzkum Ing. Karel Krupa, CSc. 340/2015 (MD ČR)
Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodn. geol. práce v oboru inž. geologie Ing. Boleslav Březina 1220/2001 (MŽP ČR)
RNDr. Josef Vorel 1221/2001 (MŽP ČR)
Ing. Jiří Hudek, CSc. 1497/2002 (MŽP ČR)
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 2041/2006 (MŽP ČR)
Mgr. Libor Síla 2128/2010 (MŽP ČR)
Mgr. Miroslav Kolařík 2129/2010 (MŽP ČR)
Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru - hydrogeologie RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. 2158/2011 (MŽP ČR)
Autorizace k výkonu úředního měření hluku a hladin akustického výkonu Jiří Vosátka 916/01/20
(Úřad pro techn.
normalizaci, metrologii a st. zkuš.)
Osvědčení - technik měření imisí (zák. č. 86/2002 Sb.) Mgr. Libor Síla  
Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi (zák. č. 309/2006 Sb.) Jiří Bílek ČSSK/0848/KOO/2011
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací Ing. Martin Höfler 40/2013-120-ORG2/3
(MD ČR)
Ing. Miroslav Kalina 146/2013-120-ORG2/2
(MD ČR)
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (podle §14 vyhl. č. 50/1978 Sb. Michael Blažek ev.č.: ESČ/050/2014
Ing. Karel Krupa, CSc. ev.č.: SPE/14/20