Novinky

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pokračuje Modernizace D1

06.03.2014 | Od 1.3. pokračuje modernizace dálnice v úseku 05 EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře. Až do konce března budou probíhat dokončovací práce ve středním dělícím pásu a výstavba základu opěr nadjezdů ve směru na Prahu.

Zprovoznění bypassu na MÚK Zdiby

15.12.2013 | Dne 10.12.2013 byl zprovozněn bypass na okružní křižovatce, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Zdiby. Díky této nové křižovatkové větvi je nyní možné přímé odbočení ze silnice I/9 na Proseckou radiálu ve směru na Prahu. Naši kolegové z PUDIS zajišťovali kompletní projektovou dokumentaci, včetně výkonu autorského dozoru, kompletní inženýring i technickou asistenci při výstavbě.

Betonářské dny 2013

24.04.2017 | Ve dnech 27. a 28.11.2013 se konaly jubilejní 20. Betonářské dny za přítomnosti zástupců oddělení konstrukce. V rámci konference Ing. Petr Duník prezentoval příspěvek s názvem: Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou analýzou MKP. Obsahem prezentace a článku je představení výpočtové metody návrhu lokálně podepřených desek, která byla použita v rámci realizace stavby 9515 Myslbekova - Prašný most

Supermarket NORMA v Jilemnici

10.12.2013 | Dne 14.10.2013 byl pro veřejnost otevřen areál nového marketu NORMA v Jilemnici. PUDIS a.s. zajišťoval pro tuto stavbu dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro obě řízení.

Kamenné Žehrovice - rekonstrukce ulice 1.máje

22.10.2013 | Proběhla realizace rekonstrukce místní komunikace - ulice 1.máje v obci Kamenné Žehrovice

Úprava MÚK Zdiby - bypass

22.10.2013 | Pro zvýšení kapacity okružní křižovatky v mimoúrovňové křižovatce Zdiby je realizována spojovací větev, tzv. bypass, umožňující bezkonfliktní napojení ze silnice I/9 na D8/R8 ve směru na Prahu.

Silniční konference 2013

06.06.2014 | Zúčastníme se Silniční konference 2013 konané v Hradci Králové.

Modernizace D1 pokračuje

29.10.2013 | Pro společnost EUROVIA CS a.s. připravujeme ve spolupráci s dalšími projektovými firmami realizační dokumentaci (RDS) Modernizace dálnice D1, úsek 05 EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře.

Realizace NORMA Jilemnice

22.10.2013 | V současné době je realizován projekt NORMA Jilemnice. Firma PUDIS a.s. zajišťovala pro tuto stavbu dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti pro obě řížení.

Rozšiřujeme kvalifikaci

06.07.2013 | Naši kolegové Michal Turek a Petr Duník se stali autorizovanými inženýry a Boleslav Březina si autorizaci rozšířil.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |