Novinky

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pronájem kanceláří

06.07.2013 | Nabízíme pronájem volných kanceláří v sídle firmy

Projektujeme rekonstrukce komunikací v Kamenných Žehrovicích

01.06.2013 | PUDIS a.s. spolupracuje již na druhé zakázce s obcí Kamenné Žehrovice. Zpracováváme tendrovou dokumentaci pro výběr zhotovitele kompletní rekonstrukce několika místních komunikací.

Projektujeme Modernizaci dálnice D1

29.04.2013 | Naše společnost se podílí na jedné z nejvýznamnějších českých dopravních staveb současnosti - modernizaci D1. Pro zhotovitele stavby EUROVIA CS a.s. zpracováváme ve spolupráci s dalšími firmami realizační dokumentaci stavby na úseku 05 Šternov - Psáře

Turnov - studie vnitromětské dopravy

02.05.2013 | V rámci řešení studie vnitroměstské dopravy v centrální části města Turnov byli zástupci naší firmy přizváni na veřejné projednání, které probíhalo za značného zájmu veřejnosti v kulturním centru Střelnice v Turnově odpoledne ve středu 24.2.2013.

Konference Podzemní stavby 2013

05.05.2013 | Ve dnech 22. - 24. dubna se uskutečnila v Praze mezinárodní konference Podzemní stavby 2013, kterou pořádala Česká tunelářská asociace ITA-AITES. Této konference jsme se aktivně účastníli.

Podílíme se na přípravě stavby R35

25.02.2013 | Jako člen Sdružení CPP2012 se podílíme na přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu rychlostní komunikace R35, úsek Opatovice - Časy.

Nová odborná způsobilost auditora bezpečnosti pozemních komunikací

24.02.2013 | Rozšiřujeme profesní kvalifikaci o poskytování služeb spojených s výkonem činnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací.

NORMA Nepomuk

24.02.2013 | Pro obchodní síť NORMA připravujeme projekt pro výstavbu nového nákupního střediska v Nepomuku.

Cena Inženýrské akademie

11.12.2012 | Inženýrská akadamie udělila cenu za vynikající technický projekt řešitelskému týmu, jehož členem byl Ing. Václav Krch.

Tunel Blanka - den otevřených dveří

26.10.2012 | Dne 28. září 2012 proběhl Den otevřených dveří městského tunelového komplexu Blanka v Praze za účasti našich projektantů.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |