O společnosti

certifikát CACE

Kdo jsme?

Jsme tradiční projektová a průzkumná společnost s více než padesátiletou tradicí. Jsme tým odborníků řady profesí, kterému nechybí zaujetí pro věc ani nadhled.

Co děláme?

Od roku 1966 pro vás zpracováváme projekty silničních staveb, mostů, přeložek inženýrských sítí, vodohospodářských objektů a dalších souvisejících staveb. Dále pro vás zajišťujeme geotechnické a geologické průzkumy a poradenství, a také průzkumy a monitoring životního prostředí. Neméně důležitou službou, kterou zajišťujeme, je inženýrská činnost. S týmem našich odborníků jsme schopni obsáhnout kompletní vývojový cyklus každého infrastrukturního projektu - od vyhledávací studie či studie proveditelnosti, přes proces EIA až po podrobnou realizační projektovou dokumentaci, od úvodních konzultací až po řešení konkrétních detailních požadavků na stavbě.

Pro koho to děláme?

Pracujeme pro státní a městské investory, pro obce, pro architekty, developery, či pro stavební firmy.

Jak to děláme?

Pracujeme v kancelářích a laboratořích, pohybujeme se na stavbách na povrchu i v podzemí. Řídíme se při tom nejen přírodními zákony, technickými normativy a zásadami certifikovaných systémů kvality, ale i odborným citem, který čerpá z bohaté praxe.

O co usilujeme?

Pomáháme vytvářet a propojovat lidská sídla, a to s pokorou k přírodě a krajině. Usilujeme o funkčnost projektů, přičemž nezanedbáváme ani drobný detail.
Jsme tým složený z lidí a tvoříme pro lidi. Pracujeme tak i pro sebe..

Další obrázky

Dokumenty