Ověřovací studie tramvajových tratí – úsek Podbaba Suchdol

Investor:Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum realizace: 2016
Místo: Praha 6, Praha 9

Tramvajová trať Praha Suchdol je významnou připravovanou investicí pro zajištění obsluhy Suchdola kolejovou trakcí.

Přehledná situace - zákres do ortofotomapy

Popis stavby

Studie prověřila v aktuálním zadání dřívější varianty a navrhla další. Ve výsledném znění dokumentuje jednu výchozí variantu vybranou investorem.

Trasovací varianty vycházejí z podmínek územního plánu, případně navrhují jeho změnu. Zejména v průchodu Suchdolem studie řeší i souvislosti urbanistické. V podrobnosti studie jsou nad obvyklé zvyklosti zohledňovány i požadavky budoucího provozovatele na uspořádání kolejového svršku.

Prováděné činnosti

  • Studie - zpracováno v kooperaci pro Metroprojekt a.s. ve spolupráci s VHE a spol. s.r.o.

Další obrázky