Oznámení obchodním partnerům

Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin obchodního rejstříku

Obchodní společnost PUDIS a.s., IČO: 45272891, se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1458 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) a b) zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, oznamuje, že uložila projekt přeměny společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2368 (rozdělovaná společnost) ve formě odštěpení sloučením se Společností (nástupnická společnost) do části sbírky listin obchodního rejstříku týkající se Společnosti, který vede Městský soud v Praze. Společnost upozorňuje své dlužníky a věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 ve spojení s § 257 až § 264 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, a své akcionáře na jejich práva podle § 299 a 301 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. představenstvo PUDIS a.s.