Diagnostika staveb

Pasportizace stavebních objektů

  • podrobná dokumentace technického stavu objektů
  • porovnání poruch stavbou ovlivněných konstrukcí před a po výstavbě