Rekonstrukce mostu ev.č.1185-8_PD v obci Podlesí

Investor:KSÚS Středočeského kraje
Datum realizace: 10/2015 – 12/2015
Místo: Středočeský kraj, okres Příbram, obec Podlesí

Rekonstrukce mostu v obci Podlesí přes bezejmennou vodoteč, tvořící levostranný přítok říčky Litavky

Podlesí - rekonstrukce mostu

Popis stavby

Železobetonový most tvořený žlabovými prefabrikáty zakrytými panely o délce přemostění 3,58 m a délce mostu 8,52 m. Převáděnou komunikací je dvoupruhová směrově rozdělená místní komunikace III/1185. Přemosťovanou překážkou je bezejmenná vodoteč tvořící levostranný přítok Litavky. V návazných úsecích je přítok veden v potrubí. V rozsahu přemostění je voda vedena v upraveném korytě zakončeném přechodovými jímkami.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (03/2013)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (03/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (10/2014)
  • Dokumentace pro realizaci stavby (09/2015)

Další obrázky