Politika řízení

Politika integrovaného systému řízení

Chceme připravovat skvělé dopravní a inženýrské stavby, které zlepšují každodenní život veřejnosti a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Zavazujeme se:
  • uvádět v soulad a následně naplňovat požadavky a potřeby všech zainteresovaných stran,
  • dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další předpisy a požadavky související s ochranou životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví při práci,
  • zákazníkům dodávat perfektní výstupy a služby v souladu s nejlepšími známými trendy,
  • chránit životní prostředí a předcházet jeho znečišťování,
  • trvale zlepšovat nejen své procesy a odborné know-how, ale i lidské, pracovní a technické zázemí a environmentální profil.