Prováděné činnosti

  • měření hluku za účelem kontoly dodržení hygienických limitů
  • monitoring i jednorázová měření hlukové zátěže pro všechny stupně projektové dokumentace
  • měření pro validaci hlukových studií
  • účelová měření dle specifických požadavků zadavatele
  • inženýring a konzultace v oblasti probematiky hluku
  • asistence a zajištění řešení hlukové problematiky s dotčenými orgány
  • konzultace pro provozovatele hudebních a zábavných podniků