Publikujeme

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

26.04.2017 | V březnovém čísle časopisu Silniční obzor nám ve spolupráci Miroslava Kaliny a Aleše Merty vyšel článek o projektu Radlické radiály JZM - Smíchov.

Betonářské dny 2013

24.04.2017 | Ve dnech 27. a 28.11.2013 se konaly jubilejní 20. Betonářské dny za přítomnosti zástupců oddělení konstrukce. V rámci konference Ing. Petr Duník prezentoval příspěvek s názvem: Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou analýzou MKP. Obsahem prezentace a článku je představení výpočtové metody návrhu lokálně podepřených desek, která byla použita v rámci realizace stavby 9515 Myslbekova - Prašný most