Velká oprava historického mostu ev.č. 206-004, Rabštejn nad Střelou

Investor:Správ a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Datum realizace: Doba provádění IČ: 12/2014 – 01/2016
Místo: Rabštejn nad Střelou, Plzeňský kraj

Rekonstrukce kamenného mostu ve městě Rabštejn nad Střelou, který převádí silnici II/206 přes řeku Střelu. Most se nachází v památkově chráněném území a sám je památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek.

Rabštejn nad Střelou

Popis stavby

Rekonstrukce kamenného dvouobloukového mostu zahrnuje rekonstrukci vozovkového souvrství mostu, zábradelních zdí mostu a nového odvodnění mostu. Dále budou opraveny základy pilířů mostu a provedena celková oprava kamenného pláště mostu včetně kamenného zdiva oblouků. Součástí rekonstrukce je i vyčištění koryta řeky pod mostem. Projektová dokumentace byla zpracována společností PUDIS a.s.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným stavebním povolením. Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury.

Další obrázky