Rekonstrukce kanalizace, ul. Kožná, Praha 1, č. akce 11J0400

Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Datum realizace: 01/2016 – 05/2017
Místo: Praha 1, katastrální území Staré Město, ulice Kožná

Rekonstrukce kanalizace v ulici Kožná, nacházející se v centru památkové rezervace v hlavním městě Praze.

Popis stavby

Jde o rekonstrukci stávající kanalizace DN 250 z kameninových trub. Kanalizace je z roku 1914 a vykazuje známky popraskaných trub, netěsných spojů a lokálního protisklonu. Východní část trasy půjde v nové stopě, kdy dojde k odklonění stávajících kanalizací od obytných objektů. Při rekonstrukci dojde k přepojení a obnově stávajících kanalizačních přípojek.

Prováděné činnosti

  • Zabezpečení inženýrské činnosti završené pravomocným územním rozhodnutím o umístění stavby a vodoprávním stavebním povolením. Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy, správci technické a dopravní infrastruktury. Zprostředkování uzavření smluv o přeložce inženýrských sítí.