Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

Investor:Ústecký kraj
Datum realizace: v přípravě
Místo: Roudnice nad Labem

Novostavba jižního obchvatu města Roudnice nad Labem s celkem čtyřmi okružními křižovatkami, délka stavby cca 3,0 km. Součástí stavby jsou také 4 nové mostní objekty, 2 protihlukové stěny a 15 objektů přeložek inženýrských sítí.

Roudnice - přehledná situace stavby

Popis stavby

Hlavní částí záměru je novostavba obchvatu města Roudnice nad Labem v návrhové kategorii S 9,5/70. Stavba je vedena převážně po zemědělských pozemcích a na konci stavby pak zahrádkářskou kolonií. Součástí projektu je proto několik nových souběžných komunikací a přeložek stávajících cest za účelem zachování přístupu k okolním nemovitostem. V rámci stavby jsou navrženy dle výsledků hlukových studií 2 protihlukové stěny. Stavba částečně prochází ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně, proto jsou na stavbě navrženy i dešťové usazovací nádrže pro zachycení unikajících ropných látek v případě havárií. Přípravu stavby provázelo zdlouhavé majetkoprávní vypořádání, jež trvalo několik let. Z toho důvodu byly projekční práce několikrát přerušeny s následným vydáním aktualizací již zpracovaných dokumentací.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2005)
  • Dokumentace ke změně územního rozhodnutí (2011)
  • Dokumentace pro stavební povolení (2010 a 2016 - aktualizace)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2010 – 2016 s přestávkami dle výsledků majetkoprávního vypořádání stavby)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (2011 a 2016 - aktualizace)

Další obrázky