II/605 Rudná, přestavba propustku ev.č.605-010-P na most

Investor:Středočeský kraj
Datum realizace: 08/2016 – 12/2016
Místo: Středočeský kraj, obec Nučice

Nový most na silnici II/605 přes Krahulovský potok v obci Nučice, v místě původního propustku, oprava silnice v rozsahu 100 m na obě strany od mostu

Rudná - přestavba propustku

Popis stavby:

Železobetonový most - rámová masivní konstrukce s vyvěšenými křídly u opěr, s deskovou železobetonovou mostovkou. Z obou stran lemován parapetními zdmi. Most je vybaven zábradlím osazených na římsách mostu a silničními svodidly. Koryto Krahulovského potoka je vydlážděno dlažbou z lomového kamene.

 

Prováděné činnosti

  • Dokumentace k územnímu řízení (10/2014)
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (12/2014)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (05/2015)

Další obrázky