SOKP 519 Suchdol - Březiněves, podrobný geotechnický průzkum

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: 2013-2014
Místo: Praha - Suchdol - Březiněves

Stavba č. 519 Suchdol – Březiněves je součástí severozápadního segmentu okruhu kolem Prahy.

Nová položka

Popis stavby

Celková délka stavby činí 6,250 km a začíná od mostu přes Vltavu, prochází okolo okrajových částí Prahy tvořenými obcemi Bohnice, Čimice, Dolní Chabry a končí u obce Březiněves. Součástí stavby jsou dva mosty (přes údolí Čimické a Drahanovského potoka), tunel Zámky, tři ekodukty a tři mimoúrovňové křižovatky (Čimická, Ústecká a část křižovatky Březiněves). Část trasy je vedena v hlubokých zářezech a násypech.


Prováděné činnosti

  • Zpracování hydrogeologického a geofyzikálního průzkumu
  • Zhodnocení prostředí z hlediska bludných proudů
  • Pro jednotlivé stavební objekty byly zpracovány podrobné geotechnické pasporty

Další obrázky