Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov

V březnovém čísle časopisu Silniční obzor nám ve spolupráci Miroslava Kaliny a Aleše Merty vyšel článek o projektu Radlické radiály JZM - Smíchov.

Silniční obzor

Článek poskytuje základní informace o připravované Radlické radiále, která je významnou stavbou tvořící část pražského radiálně okružního systému v jihozápadní části Prahy. Na svém západním okraji se napojuje na stávající Rozvadovskou spojku, na východní straně je napojena na městský okruh v místě Zlíchovského tunelu. Radlická radiála vytvoří nové kapacitní propojení pražského a městského okruhu, tím dojde k poklesu intenzit dopravy na stávajících okolních místních komunikacích, čímž dojde ke zkvalitnění života obyvatel přilehlých městských částí. Připravovaný projekt zahrnuje více než 500 stavebních objektů a přes 80 provozních souborů, jedná se tedy o stavbu značného rozsahu.

Dokumenty