Udělení akreditace Laboratoři mechaniky zemin a hornin

Udělení akreditace Laboratoři mechaniky zemin a hornin

osvědčení o akreditaci LMZH

V prosinci 2020 dokončila Laboratoř mechaniky zemin a hornin při PUDIS a.s. akreditační řízení u Českého institutu pro akreditaci o.p.s., a bylo jí uděleno Osvědčení o akreditaci č. 768/2020 pro zkoušky v oblasti mechaniky zemin a hornin. Kontaktní osobou je vedoucí laboratoře Mgr. Petr Vorlíček (734648779 / lmzh@pudis.cz).