II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Investor:Středočeský kraj
Datum realizace: v přípravě
Místo: Středočeský kraj; obce Velká Dobrá, Doksy, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Rynholec, Nové Strašecí

Rekonstrukce silnice II/606 ve Středočeském kraji v úseku Velká Dobrá – Nové Strašecí. Celková délka stavby je cca 15,4 km. Stavba zahrnuje také rekonstrukci 3 mostů, zrušení jednoho mostního objektu a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

II/606 - vzorový příčný řez

Popis stavby

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/606 v délce cca 15,4 km. Dle diagnostického průzkumu dojde pouze k obnově krytu vozovky a sjednocení šířkového uspořádání vozovky na normové parametry. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy chodníku a dalších zpevněných ploch v jednotlivých obcích a přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcemi dotčených mostů. Dle možností stávajícího stavu jsou navrženy úpravy vozovek a nástupišť autobusových zastávek.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2015)
  • Inženýrská a majetkoprávní činnost k územnímu rozhodnutí (2015 - 2017)

Další obrázky