Geologie a geotechnika

Expertní a poradeská činnost, autorské dozory a supervize

  • odborné geotechnické posudky
  • místní geotechnické charakteristiky zemin a horninového masivu
  • geotechnické výpočty (sedání, stabilita, gabiony, zakládání)
  • autorské dozory při průzkumech a realizaci staveb