Geologie a geotechnika

Geologie a geotechnika

 • Geologické průzkumy

  • průzkumy pro všechny druhy staveb
  • průzkumy pro všechny etapy projektové přípravy a realizace stavby

 • Geotechnické posudky

  • zkoušky mechaniky zemin a hornin
  • presiometrické zkoušky ve vrtech na povrchu i v podzemí
  • těžká dynamická penetrace
  • zatěžovací zkoušky podloží a horninového prostředí

 • Polní a laboratorní zkoušky

  • odborné geotechnické posudky
  • místní geotechnické charakteristiky zemin a horninového masivu
  • geotechnické výpočty (sedání, stabilita, gabiony, zakládání)
  • autorské dozory při průzkumech a realizaci staveb

 • Korozní průzkumy

  • geoelektrické korozní měření
  • chemická agresivita pevného a kapalného prostředí
  • korozní agresivita atmosféry

 • Geologický archiv

  • přes 100 000 dokumentačních bodů z oblasti pražské aglomerace
  • komentované inženýrskogeologické mapy 1:5000, 1:2000