Geologie a geotechnika

Inženýrskogeologické, hydrogeologické a geotechnické průzkumy

  • průzkumy pro všechny druhy staveb
  • průzkumy pro všechny etapy projektové přípravy a realizace stavby