Známe cestu

20. 12. 2023

Dne 19.12.2023 byla slavnostně zprovozněna přeložka silnice I/43 v úseku Hradec nad Svitavou–Lačnov, která tvoří obchvat města Svitavy.

Jako hlavní projektant jsme pro investora ŘSD ČR zajišťovali inženýrskou činnost pro stavební povolení a majetkoprávní vypořádání trvalých i dočasných záborů a věcných břemen (služebností) inženýrských sítí. Plnili jsme i další úkoly při realizaci tohoto investičního záměru. V rámci projektové činnosti jsme zpracovali kompletní PDPS, ale vraceli jsme se také k předchozím stupňům projektu (DÚR, DSP), které jsme upravovali podle požadavků z projednávání.

Zprovoznění přeložky bude velkým přínosem pro celé město Svitavy, zejména pak pro obyvatele žijící v blízkosti stávajících silnic I/43, I/34 a II/366 procházejících centrem města. Stavba totiž tvoří kapacitní a rychlý obchvat města.

„Novou trasu ocení zejména řidiči nákladních automobilů, kteří od dnešního dne již nebudou muset jezdit skrz úzké podjezdy pod železnicí. Zásadního zlepšení se ovšem dočkají všichni řidiči, neboť vedením trasy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému zvýšení plynulosti a také bezpečnosti dopravy, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku.,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Význam stavby ještě vzroste poté, co bude dokončena stavba blízké dálnice D35, na kterou se přeložka silnice I/43 napojí. Tomuto budoucímu napojení je rozměrově přizpůsobena také velká okružní křižovatka u Lačnova se stávající silnicí I/35.

Informační stránky

https://youtu.be/aAeHPkBLvgY

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →