Známe cestu

Technický dozor staveb

  • výkon trvalého i občasného technického dozoru na stavbě
  • vedení stavby, řízení kontrolních dnů
  • řízení financování stavby
  • výkon asistenta správce stavby
  • supervizní činnost, claim-management
  • poradenská činnost ve výstavbě – specializované posudky aj.

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →