Známe cestu

Osvědčení o autorizaci k měření hluku dle zákona č. 258/2000 sb. v platném znění od Státního zdravotního ústavu.

Měření ve čtyřech setech

 • G1 – měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru
 • G2 – měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
 • G5 – měření hluku z leteckého provozu
 • G7 – měření hluku v pracovním prostředí

Prováděné činnosti

 • měření hluku za účelem kontroly dodržení hygienických limitů
 • monitoring i jednorázová měření hlukové zátěže pro všechny stupně projektové dokumentace
 • měření pro validaci hlukových studií
 • účelová měření dle specifických požadavků zadavatele
 • inženýring a konzultace v oblasti problematiky hluku
 • asistence a zajištění řešení hlukové problematiky s dotčenými orgány
 • konzultace pro provozovatele hudebních a zábavných podniků

 

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →