Známe cestu

Ochrana osobních údajů

PUDIS zpracovává osobní údaje v rámci a pro naplňování svých smluvních závazků, a pro zajištění chodu podnikových procesů a dosahování jejich cílů. Vnitřní procesy společnosti jsou navrženy, implementovány a rozvíjeny v souladu s požadavky v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). 

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme ve většině procesů jakožto Správce. V procesu Řízení zakázky můžeme zpracovávat osobní údaje rovněž v roli Zpracovatele, přičemž Správcem je zpravidla objednatel zakázky.

 • Obchodní vztahy (komunikace a uzavírání smluvních vztahů se zadavateli)
 • Řízení zakázky (základní výrobní proces) zahrnující:
  • Projekční činnosti
  • Inženýrskou činnost
  • Realizaci průzkumů (geologických, geotechnických a životního prostředí)
  • Monitoring staveb (GL a GT sledování, hluková měření)
  • Nakupování služeb, podkladů a materiálu pro zakázky

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pracujeme s údaji zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů, případně vlastníků pozemků a staveb. Zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje:

 • kontaktní a identifikační,
 • popisné,
 • platební a ekonomické.

Nezpracováváme citlivé údaje dle článku 9 GDPR.

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →