Známe cestu

Geomonitoring

 • návrh, vedení a vyhodnocení komplexních geotechnických monitoringů náročných konstrukcí (tunelů, stavebních jam apod.)
 • informační systém BARBORA pro ukládání a prezentaci dat geotechnického monitoringu se zobrazením v GIS
 • supervize geotechnických monitoringů
 • geologické a geotechnické sledování při výstavbě
 • hydrogeologický monitoring
 • konvergenční měření
 • měření deformací na trhlinách objektů pomocí mechanických deformetrů
 • extenzometrický měření ve vrtech
 • geoelektrické korozní měření (bludné proudy apod.)
 • presiometrická ověřování účinnosti sanační injektáže
 • zajišťujeme seismická měření, inklinometrická měření ve vrtech, měření deformací na trhlinách objektů pomocí automatických deformetrů, geodetická měření deformací terénu, konstrukcí i zástavby

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →