Známe cestu

Příprava staveb – inženýring

  • příprava investičních záměrů
  • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury
  • zabezpečení územního rozhodnutí, územního souhlasu
  • zabezpečení stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb
  • poradenská činnost v přípravě staveb - inženýringu

Majetková příprava

  • příprava smluvních dokumentů a souvisejících podkladů pro vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků, provozovateli technické infrastruktury a dalšími účastníky řízení
  • vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků a dalšími účastníky řízení
  • zprostředkování uzavírání smluv vedoucí k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
  • podpůrná a poradenská činnost v majetkoprávní přípravě

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →