Známe cestu

Městské komunikace

  • městské nadřazené komunikace
  • místní komunikace
  • cyklistické a pěší stezky
  • účelové komunikace
  • okružní křižovatky

Silniční stavby

  • silnice a dálnice
  • rychlostní komunikace včetně úrovňových a mimoúrovňových křižovatek
  • obchvaty měst
  • obslužná dopravní zařízení a parkoviště

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →